Rijksoverheid
BoToVa-Service

Toetsing details

Testgegevens
  1. T3
  2. 1.0.0
  3. Beoordeling kwaliteit van bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een oppervlaktewaterlichaam
  4. Nee
  5. uitgefaseerd, niet meer geldig
Ga terug