Rijksoverheid
BoToVa-Service

Status

Testcode Versie Omschrijving Is actief
Details T10 1.0.0 Beoordeling kwaliteit van grond bij GBT in oppervlaktewaterlichamen (emissietoetswaarde) Nee
Details T10 1.1.0 Beoordeling kwaliteit van grond bij GBT in oppervlaktewaterlichamen (emissietoetswaarde) Nee
Details T10 2.0.0 Beoordeling kwaliteit van grond bij GBT in oppervlaktewaterlichamen (emissietoetswaarde) Ja
Details T10 2.1.0 Beoordeling kwaliteit van grond bij GBT in oppervlaktewaterlichamen (emissietoetswaarde) Ja
Details T11 1.0.0 Beoordeling kwaliteit van baggerspecie bij GBT in oppervlaktewaterlichamen (emissietoetswaarde) Nee
Details T11 1.1.0 Beoordeling kwaliteit van baggerspecie bij GBT in oppervlaktewaterlichamen (emissietoetswaarde) Nee
Details T11 2.0.0 Beoordeling kwaliteit van baggerspecie bij GBT in oppervlaktewaterlichamen (emissietoetswaarde) Ja
Details T11 2.1.0 Beoordeling kwaliteit van baggerspecie bij GBT in oppervlaktewaterlichamen (emissietoetswaarde) Ja
Details T12 1.0.0 Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb Nee
Details T12 1.1.0 Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb Nee
Details T12 2.0.0 Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb Nee
Details T12 3.0.0 Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb Ja
Details T12 3.1.0 Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb Ja
Details T13 1.0.0 Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb Nee
Details T13 1.0.1 Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb Nee
Details T13 1.1.0 Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb Nee
Details T13 2.0.0 Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb Ja
Details T13 2.1.0 Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb Ja
Details T15 1.0.0 Beoordeling reinigbaarheid grond Nee
Details T15 2.0.0 Beoordeling reinigbaarheid grond Nee